KURS SEMESTRALNY

SZKOLENIA PLC NA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Informacje ogólne

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie i ugruntowanie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia układów sterowania,
  • Konfiguracji PLC, HMI i sieci PLC.
  • Programowania PLC

Wymagane przygotowanie: znajomość podstaw elektrotechniki, informatyki i sterowania.

Charakter zajęć: zajęcia praktyczne, indywidualna praca ze sprzętem

Czas trwania: 4 miesiące, 128 godzin zajęć.  Planowany termin rozpoczęcia:  październik 2018

Organizacja zajęć:

Zajęcia obejmują wykłady, zajęcia laboratoryjne i projekty.

Punktem ciężkości zajęć są zajęcia praktyczne i projektowe na oprogramowaniu
i sprzęcie przemysłowym.

Zajęcia praktyczne są poprzedzane bezpośrednio wprowadzeniem teoretycznym.

Zajęcia laboratoryjne wprowadzają w techniki sterowania i typowe rozwiązania przemysłowe

Zajęcia projektowe są prowadzone na zasadzie etapowej rozbudowy układu sterowania na podstawie zajęć wprowadzających – wykładu i laboratorium podającego techniki programowania urządzeń.

Układ sterowania ma być rozbudowany np. od prostego układu sterowania obiektu,
przez dodanie sterowania zdalnego z sieci przemysłowej, następnie dodania urządzeń wizualizacji.

Uczestnicy pracują w dwuosobowych grupach

Sprzęt:

  • Sterowniki S7-300 ( CPU 312C, CPU 315 -2DP, CPU 315 PN/DP, VIPA 315 DP), z modułami sieciowymi
  • Sterowniki S7-1200 ( CPU 1214) z modułami sieciowymi

Stanowiska laboratoryjne

Stanowisko obejmuje: PC- programator, sterowniki S7-300 i S7-1200 z zadajnikami wejść
i sygnalizatorami wyjść, moduły rozproszonych wejść i wyjść, panel operatorski, przetwornicę częstotliwości i model napędu dwubiegowego.

Cena szkolenia:  3400 zł / osobę. W przypadku zorganizowanych grup możliwe pertraktacje cenowe.

Podręczniki:
Podstawy programowania sterowników Simatic S7-1200 w języku SCL, Tomasz Gilewski

Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej, Kwasniewski Janusz

Programowanie w STEP7 MicroWin, Krzysztof Kamiński

Programowanie paneli operatorskich, Krzysztof Kamiński

Podstawy sterowania z PLC, Krzysztof Kamiński

Komunikacja sieciowa sterowników S7-200, Monika Rybczak, Krzysztof Kamiński

Podstawy wizualizacji w układach z PLC, Marek Sikora, Krzysztof Kamiński

Programowanie układów sterowania z PLC, Krzysztof Kamiński

Podręczniki firmowe i materiały Siemens