KURS WEEKENDOWY

SZKOLENIA PLC NA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Podstawy sterowania z PLC Simatic S7-1200

Informacje podstawowe

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw konfiguracji i programowania PLC S7-1200.
Wykrywanie dostępnego sprzętu w sieci, konfiguracja sprzętu PLC, konfiguracja komunikacji, organizacja pamięci, instrukcje programowania,
Czas trwania: dwa dni szkolenia, 16 godzin lekcyjnych zajęć,
Charakter zajęć: Ćwiczenia praktyczne (70-80% czasu zajęć), na podstawie wprowadzenia teoretycznego
Materiały: bezpłatne podręczniki, konspekty i zadania przykładowe z opisami.
Miejsce szkolenia: laboratoria Wydziału elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.
Sprzęt: Szkolenie odbywa się na stanowiskach z PLC S7-1200.
Przykłady programów testowane są na modelach napędu wielobiegowego.
Skrócony program szkolenia. Szkolenie obejmuje:
Tworzenie projektów, konfigurację CPU i zestawów WE/WY,

Podstawy programowania, w tym:

  • przedstawienie mapy pamięci PLC i zasad adresowania,
  • instrukcje programowania,
  • programowanie funkcji,
  • programowanie bloków funkcyjnych z blokiem danych,
  • przykłady zastosowania w układach sterowania

Koszt szkolenia: 1200 zł / osobę. W przypadku zorganizowanych grup powyżej 4 osób możliwy rabat.

 

Przykładowy harmonogram zajęć:

Dzień Godziny Zajęcia
Sobota 01.10. 2016 9:15 -12:45 Organizacja pamięci PLC

Typy zmiennych

Zasady adresowania,

Adresy rzeczywiste i symboliczne.

Dostęp bitowy,

Dostęp do zmiennych typu Bajt i Word

Konfiguracja PLC,
komunikacja PC- PLC

Monitoring programu, Tabele zmiennych – podgląd
i wymuszanie wartości zmiennych

12:45 – 13:30 Przerwa
13:30 – 17:00 Podstawy programowania

Podstawowe instrukcje

Niedziela 02.10. 2016 9:15 -12:45 Strukturyzacja programu,

Funkcje, Bloki funkcyjne. Bloki danych.

12:45 – 13:30 Przerwa
13:30 – 17:00 Przykłady układów sterowania z PLC.