KURS WEEKENDOWY

SZKOLENIA PLC NA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Podstawy sterowania z PLC Simatic S7-300

Informacje podstawowe

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw konfiguracji i programowania PLC S7-300.
Konfiguracja sprzętu PLC, konfiguracja komunikacji, organizacja pamięci, instrukcje programowania,
Czas trwania: dwa dni szkolenia, 16 godzin lekcyjnych zajęć,
Charakter zajęć: Ćwiczenia praktyczne (70-80% czasu zajęć), na podstawie wprowadzenia teoretycznego
Materiały: bezpłatne podręczniki, konspekty i zadania przykładowe z opisami.
Miejsce szkolenia: laboratoria Wydziału elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.
Sprzęt: Szkolenie odbywa się na stanowiskach z PLC S7-300:
CPU 312C, 313C-2DP, 315-2DP, 324 PN/DP, VIPA 315 PN/DP – odpowiednik CPU 318 SIMATIC. Przykłady programów testowane są na modelach napędu wielobiegowego.
Koszt szkolenia: 1200 zł / osobę. W przypadku zorganizowanych grup powyżej 4 osób możliwy rabat.

 

Skrócony program szkolenia. Szkolenie obejmuje:
Konfigurację poszczególnych typów CPU i zestawów WE/WY, w tym:

  • komunikacji z adapterem MPI, ( COM i USB),
  • komunikacji z łączem Ethernetowym (TCP/IP),
  • komunikacji z łączem Profibus,

Zmianę portów do komunikacji, przywracanie ustawień fabrycznych PLC,
tworzenie projektów,

Podstawy programowania, w tym:

  • przedstawienie mapy pamięci PLC i zasad adresowania,
  • instrukcje programowania,
  • programowanie funkcji,
  • programowanie bloków funkcyjnych z blokiem danych,
  • przykłady zastosowania w układach sterowania

Przykładowy harmonogram zajęć:

Dzień Godziny Zajęcia
Sobota 01.10. 2016 9:15 -12:45 Organizacja pamięci PLC

Typy zmiennych

Zasady adresowania,

Adresy rzeczywiste i symboliczne.

Dostęp bitowy,

Dostęp do zmiennych typu Bajt i Word

Konfiguracja PLC,
komunikacja PC- PLC

Monitoring programu, Tabele zmiennych – podgląd
i wymuszanie wartości zmiennych

12:45 – 13:30 Przerwa
13:30 – 17:00 Podstawy programowania

Podstawowe instrukcje

Niedziela 02.10. 2016 9:15 -12:45 Strukturyzacja programu,

Funkcje, Bloki funkcyjne. Bloki danych.

12:45 – 13:30 Przerwa
13:30 – 17:00 Przykłady układów sterowania z PLC.