Kurs weekendowy

Dwudniowe szkolenie z konfiguracji i programowania PLC, wizualizacji i komunikacji sieciowej PLC.