STUDIA DZIENNE

SZKOLENIA PLC NA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Przemysłowe systemy rozproszone

https://szkoleniaplcgdynia.pl/wp-admin/upload.php?item=246

W semestrze letnim 2017 / 2018
przedmiot „Przemysłowe Systemy Rozproszone”
prowadzony jest przez dr inż. Monikę Rybczak